ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

Arhiviranje dokumentacije je poslovno zahtevna in odgovorna naloga. To velja tako za klasično kot za elektronsko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Arhiviranje mora biti izvedeno visoko profesionalno in mora zadostiti tako poslovnim kot zakonskim zahtevam. Poleg kvalitete organiziranja in varnosti arhiviranja, je potrebno zadostiti zakonskim zahtevam o rokih trajanja arhiviranja za posamezno vrsto poslovne dokumentacije.

 

Arhiviranje in zakonodaja

Glavni zakoni, ki določajo rok arhiviranja poslovne dokumentacije so naslednji:

 • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

 • Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1

 • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2

 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV

 • Slovenski računovodski standardi - SRS

 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP

V primeru, da dva zakona za isto vrsto poslovne dokumentacije določata različna roka, je potrebno upoštevati daljši rok arhiviranja.

 

Nudimo klasično in elektronsko arhiviranje

V našem podjetju nudimo vrhunske storitve tako klasičnega kot elektronskega arhiviranja. Z našim znanjem in strokovnostjo vam zagotovimo arhiviranje poslovne dokumentacije, ki bo prilagojeno vašim željam in zahtevam. Naša ponudba obsega:

 • Pregled poslovne dokumentacije in določitev rokov arhiviranja za posamezne vrste dokumentov

 • Popis in urejanje dokumentacije glede na vaše zahteve

 • Prevzem in transport dokumentacije v naš arhiv

 • Arhiviranje poslovne dokumentacije

 • Vodenje evidence in arhivske službe glede na vaše želje in potrebe

 • Sortiranje in izločanje dokumentacije

 • Komisijsko uničenje dokumentacije

 

Se priporočamo.
 

 

 

Vas zanima konkretna ponudba za arhiviranje dokumentacije?