Arhiviranje dokumentacije

Vas zanima konkretna ponudba za arhiviranje dokumentacije?

 

ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

Arhiviranje dokumentacije je poslovno zahtevna in odgovorna naloga.
To velja tako za klasično kot za elektronsko arhiviranje poslovne dokumentacije
.

Arhiviranje mora biti izvedeno visoko profesionalno in mora zadostiti tako poslovnim kot zakonskim zahtevam. Poleg kvalitete organiziranja in varnosti arhiviranja, je potrebno zadostiti zakonskim zahtevam o rokih trajanja arhiviranja za posamezno vrsto poslovne dokumentacije.

NAŠE DEJAVNOSTI

POSLOVNO SVETOVANJE

Poleg arhiviranja dokumentacije nudimo podporo poslovanju tudi s številnimi drugimi poslovnimi storitvami

 

 

VARNO UNIČENJE DOKUMENTOV

Varno uničenje posameznih dokumentov, po poteku
rokov hrambe, ki so določeni s standardi in zakoni z izdajo certifikata (potrdila o varnem uničenju).

 

KLASIČNO ARHIVIRANJE

Fizično shranjevanje dokumentov v papirnati obliki.

 

 

ELEKTROSKO ARHIVIRANJE

Varno shranjevanje dokumentacije v elektronski obliki. Zagotovljena maksimalna varnost.